Logo
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
College of Public Health Administration

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

College of Public Health Administration Avatar
TH | EN
หน้าแรกหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 38หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข + หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 1หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน + หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปี 2565หลักสูตรผู้นำการพยาบาล + หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 2CPHA Ambassador + CPHA Ambassador 2022
e-Learningเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
ประกาศเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32
30 พฤศจิกายน 2565